กิจเจริญ รางน้ำฝน
 
การต่อเติมเพื่อก่อสร้างโรงจอดรถ ควรคำนึงถึงแบบบ้าน แบบตัวอาคารให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการต่อเติมในแต่ละครั้ง คือต้องคำนึงถึงหลักของการไหลของน้ำฝนด้วย คือรางน้ำฝนต้องตอบสนองการไหลของน้ำฝนได้ดี และไม่ให้เกิดน้ำล้นรางน้ำฝน
รางน้ำฝน 
จากภาพนี้ ท่านลูกค้าเลือกที่จะออกแบบบ้านโรงจอดรถ โดยก่อสร้างไม่ให้โรงจอดรถติดตัวบ้าน เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างบ้านเดิม ช่องที่เกิดช่องว่างนี้ จะทำการติดตั้งรางน้ำฝนเพื่อลดช่องว่างระหว่างตัวบ้านกับโรงจอดรถ โดยจะติดตั้งรางน้ำฝนทั้ง 4 ด้าน เพื่อควบคลุมการไหลของน้ำฝน ไม่ให้เกิดน้ำฝนล้นรางน้ำ อีกสิ่งที่สำคัญของการควบคุมน้ำฝนคือ ท่อน้ำฝน ท่อน้ำฝนจะเลือกแบบที่ฝังกับเสา หรือแบบอยู่นอกเสาก็ได้ แต่ท่อน้ำฝนต้องระบายน้ำฝนให้ทันเท่านั้นพอ จากรูปท่อน้ำฝนจะอยู่นอกเสา แล้วเกาะตามลงไป ใช้ท่อน้ำฝน 3 จุด เพื่อที่จะระบายน้ำฝน จากรางน้ำได้ทัน จากรูป รางน้ำฝน และท่อน้ำฝน จะได้เป็นแบบสแตนเลส รางน้ำฝน และท่อน้ำฝน ชนิดสแตนเลส จะมีความคงทนมาก เรียกได้ว่าติดครั้งเดียวอยู่ยาวเลยทีเดียวครับ 
 
 

edit @ 10 Sep 2012 10:15:42 by กิจเจริญ รางน้ำฝน

กิจเจริญ รางน้ำฝน
 
รางน้ำฝน
จากรูปที่เห็นนี้ คือผลงานการติดตั้งรางน้ำ ในตัวบ้านทรงไทย เจ้าของบ้านได้ปรับปรุงแบบบ้านใหม่ที่เดิมสวยงามอยู่แล้ว จนสวยงามเพิ่มขึ้นมาอีก ท่านเจ้าของบ้านได้คำนึงถึงความคงทนของหลังคาด้วย คือระหว่างตัวบ้านทั้ง 2 หลัง จะมีรอยต่ออยู่ ถ้าไม่สร้างทางให้น้ำฝนไหลผ่าน ก็จะเกิดการขังของน้ำ แล้วลองคิดดูว่าถ้าน้ำขังเป็นเวลานาน หลังคาที่รองรับน้ำฝนอยู่นี้จะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าหลังหลังคาที่ไม่ได้รับการติดตั้งที่ดีก็อาจจะเกิดการซึมของน้ำฝนได้ และถ้าใต้หลังคามีฝ้าก็จะเกิดความเสียหายกับฝ้าตามไปด้วย 
นี่ก็เป็นอีกประโยชน์ของการติดตั้งรางน้ำฝน การออกแบบบ้าน การก่อสร้างบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าออกแบบบ้านแล้ว ก่อสร้างบ้านตามแบบบ้าน และเพิ่มติดตั้งรางน้ำฝนเข้าไปได้ เท่านี้ก็มั่นใจได้ว่าตัวบ้านก็ปลอดภัยจากน้ำฝนในระดับหนึ่งแล้ว Cool
Foot in mouthกิจเจริญ รางน้ำฝน
 
ช่วงที่ผ่านมาทางร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน มีคิวงานจากลูกค้าเข้ามาพอสมควรทำให้ผมไม่ได้เขียนบล็อกเป็นเวลานานพอสมควร เรื่องที่ผมเขียนครั้งล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องความหนาของรางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 
 
ช่วงที่ 1-2 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เกิดฝนตกบ่อยครั้ง ทำให้ท่านเจ้าของบ้านเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังเข้ามาจริงๆ ด้วยการติดตั้งรางน้ำฝน จากทางร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน มีทั้งแบบบ้านสำเร็จรูปที่ไม่ได้ต่อเติมอะไรมาก หรือบ้านที่ออกแบบบ้าน ก่อสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งความยากง่ายแต่ละแบบบ้านก็จะแตกต่างกันออกไป ในข้อความนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างการติดตั้งรางน้ำฝน กับแบบบ้านสำเร็จที่ไม่ได้ก่อสร้างใหม่ครับบบบบ
รางน้ำฝน 
รูปภาพนี้เป็นแบบบ้าน 2 ชั้นการก่อสร้างความยาวของหลังคายาวประมาณด้านละ 10 เมตร ทางเจ้าหน้าที่ของร้านกิจเจริญ รางน้ำฝน จึงแนะนำท่านลูกค้าให้ใช้ รางน้ำฝนขนาดท้องราง 5 นิ้ว ซึ่งจะเหมาะกับการรับน้ำปริมาณนี้ได้ ส่วนจะเป็นแบบรางน้ำฝนสังกะสี หรือรางน้ำฝนสเตนเลส ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านลูกค้าเอง ว่าจะเลือกแบบไหน ถ้าจะเน้นอายุการใช้งานที่มากก็จะเป็นแบบรางน้ำฝนสเตนเลส แตถ้าจะเน้นเรื่องของงบประมาณที่ีลดลงก็จะเป็นแบบรางน้ำฝนสังกะสี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเลือกรางน้ำฝนแบบใดก็ต้องดูแลรักษาเช่นกันครับ
 

edit @ 8 Aug 2012 17:07:27 by กิจเจริญ รางน้ำฝน

edit @ 8 Aug 2012 17:08:14 by กิจเจริญ รางน้ำฝน

edit @ 8 Aug 2012 17:10:06 by กิจเจริญ รางน้ำฝน

Categories